Material

posted on 14 Apr 2012 15:02 by efr-gplus
 
เพจนี้เป็นเพจสำหรับแบ่งระดับทรัพยากรที่เจอรอบๆหมู่บ้านครัฟ
 
ลำดับความง่าย>>ยาก
ทั่วไป>>ของแปลก>>หายาก>>หายากมาก>>ตำนานทั่วไป>>ตำนานปรัมปรา
 
 
 ระดับความหายากง่ายของทรัพยากร
 
common - ขึ้นกับอาวุธหรืออุปกรณ์ธรรมดา [อุปกรณ์หรืออาวุธที่มีติดตัวตัวละครจะถือว่าเป็นอาวุธเริ่มแรก]
uncommon - อาวุธหรืออุปกรณ์ที่มีการอัพเกรดขั้นแรก
rare - อาวุธหรืออุปกรณ์ที่มีการอัพเกรดขั้นสูง
very rare - อาวุธหรืออุปกรณ์ที่มีการอัพเกรดขั้นสูงสุด
legendary - อาวุธหรืออุปกรณ์ในตำนาน
Mythical - อาวุธหรืออุปกรณ์ในตำนานที่มีการอัพเกรดสูงสุด

 

 
 
 ทรัพยากรรอบหมู่บ้าน
(ระบบสุ่มยังเป็นแบบทดลองอยู่อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมแต่ก็สามารถเล่นกันได้นะครัฟ)
 
ป่าไม้
- ของป่าระดับcommon >> สุ่ม
- สัตว์ป่าระดับcommon : สุ่มได้เฉพาะ STR 11 ขึ้นไป >> สุ่ม
- สมุนไพรระดับcommon >> สุ่ม
  Red Herb = สมุนไพรที่ช่วยเรื่องสุขภาพของตัวละครเล็กน้อย
  Blue Herb = สมุนไพรที่ช่วยเรื่องสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเล็กน้อย
  Green Herb = สมุนไพรที่ช่วยเรื่องสุขภาพของสัตว์ในฟาร์มเล็กน้อย
  Orange Herb = สมุนไพรที่เพิ่มรสชาติของอาหารให้รสจัดยิ่งขึ้นและช่วยทำให้คึกคักมากกว่าเดิม
  Pink Herbสมุนไพรที่เพิ่มรสชาติของอาหารให้รสหวานยิ่งขึ้นและช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลาย
  Yellow Herbสมุนไพรที่มักนำไปใช้ในการเล่นแร่แปรธาตุ
  Black Herbสมุนไพรที่มักนำไปใช้ในการเล่นแร่แปรธาตุและเวทมนต์ของดาร์กเอลฟ์
  White Herb = สมุนไพรที่มักนำไปใช้ในการเล่นแร่แปรธาตุและเวทมนต์ของเอลฟ์
 
ทุ่งดอกไม้
- ระดับcommon : สุ่มได้เฉพาะ INT 9 ขึ้นไป >> สุ่ม
 
แม่น้ำและน้ำตก
- ปลาระดับcommon >> สุ่ม
 
ทะเลสาป
- ปลาระดับcommon >> สุ่ม
 
ทะเล
- ระดับcommon : สุ่มได้เฉพาะ STR 9 ขึ้นไป >> สุ่ม
 
เหมือง
- ระดับcommon : สุ่มได้เฉพาะ STR 9 ขึ้นไป >> สุ่ม
 
 
 
 สำหรับของที่นอกเหนื่อจากที่กำหนดให้
 
1. จะต้องส่ง EMS ให้ Main NPC ที่เกี่ยวกับด้านนั่นๆ เช่น พวกพืชหรือสัตว์ให้ส่ง EMS หาดาร์ริค โฮป พวกดอกไม้ให้ส่ง EMS หา โจเอล ลอยด์
2. ถ้าผู้เล่นต้องการคิดสิ่งของที่หาได้จะต้องมีเกณฑ์ตามนี้
 
- ต้องขึ้นกับอาวุธหรืออุปกรณ์ที่ตัวละครมีตามนี้
      * อาวุธเริ่มแรก - ของที่หาได้ทั่วไป / สัตว์ป่าทั่วไปขนาดเล็ก-กลาง / เศษแร่-แร่ธรรมดา / สมุนไพรธรรมดา / ปลาทั่วไปขนาดเล็ก-กลาง ไม่สามารถหาของที่เกี่ยวกับเวทมนต์ได้
 
      * อาวุธอัพเกรดขั้นแรก - ของที่หาได้ทั่วไป-ของแปลก / สัตว์ป่าทั่วไปขนาดเล็ก-ใหญ่ / มอนสเตอร์ขนาดเล็ก / แร่ธรรมดา-เศษแร่หายาก / ดอกไม้ป่าธรรมดา / สมุนไพรธรรมดา / ปลาทั่วไปขนาดเล็ก-ใหญ่ ไม่สามารถหาของที่เกี่ยวกับเวทมนต์ได้

      * อาวุธอัพเกรดขั้นสูง - ของระดับทั่วไป-หายาก / พวกสัตว์ป่าทั่วไปขนาดเล็ก-ใหญ่มาก / มอนสเตอร์ขนาดเล็ก-กลาง / แร่ธรรมดา-แร่หายาก / ดอกไม้ป่าธรรมดา-หายาก / สมุนไพรธรรมดา-หายาก / ปลาทั่วไปขนาดเล็ก-ใหญ่ สามารถหาของที่เกี่ยวกับเวทมนต์ได้

      * อาวุธอัพเกรดขั้นสูงสุด ของระดับทั่วไป-หายากมาก / พวกสัตว์ป่าทั่วไปขนาดเล็ก-ใหญ่มาก / มอนสเตอร์ขนาดเล็ก-ใหญ่ / แร่ธรรมดา-แร่หายาก-เศษแร่ในตำนาน / ดอกไม้ป่าธรรมดา-หายาก / สมุนไพรธรรมดา-หายาก / ปลาทั่วไปขนาดเล็ก-ใหญ่ สามารถหาของที่เกี่ยวกับเวทมนต์ได้
 
      * อาวุธในตำนาน - ของระดับทั่วไป-ตำนานทั่วไป / พวกสัตว์ป่าทั่วไปขนาดใหญ่-ตำนานทั่วไป/ มอนสเตอร์ขนาดใหญ่-ตำนานทั่วไป / แร่หายาก-แร่ในตำนานทั่วไป / ดอกไม้ป่าหายาก-ตำนานทั่วไป / สมุนไพรหายาก-ตำนานทั่วไป / ปลาทั่วไปขนาดใหญ่-ตำนานทั่วไป / สามารถหาของที่เกี่ยวกับเวทมนต์ได้

      * อาวุธในตำนานอัพเกรดขั้นสูงสุด - ของระดับตำนานทั่วไป-ตำนานปรัมปรา / พวกสัตว์ป่าในตำนานทั่วไป-ตำนานปรัมปรา / มอนสเตอร์ในตำนานทั่วไป-ตำนานปรัมปรา / แร่ในตำนานทั่วไป-ตำนานปรัมปรา / ดอกไม้ป่าในตำนานทั่วไป-ตำนานปรัมปรา / สมุนไพรในตำนานทั่วไป-ตำนานปรัมปรา / ปลาในตำนานทั่วไป-ตำนานปรัมปรา / สามารถหาของที่เกี่ยวกับเวทมนต์ได้

ANNOUNCE


24/05/55
- งานแสดงสินค้าประจำหมู่บ้านครั้งที่ 1
- อัพเดทเพจ About FR / Population / Shop+Land / SSS Direct
- อัพเดทตำแหน่งบ้านในแผนที่
- เพิ่ม UNLOCK QUEST คอยอัพเดทจำนวนคนที่ส่งเควสที่ต้องปลดล็อค
19/05/55
- อัพเดทเพจ Population / Shop+Land / Board+Calendar
- เพิ่มเควสตรวจสอบได้ที่เพจ Library

UNLOCK QUEST


- ตำนานทุ่งดอกไม้ [4/5]
- สถานที่ลับของตำนานเรื่องเล่า [0/5]