Magic+Alchemy

posted on 20 Apr 2012 17:14 by efr-gplus
 
 รายละเอียดเกี่ยวกับเวทมนต์
 
 
 ทุกตัวละครจะต้องเริ่มที่ใช้เวทไม่เป็นและจะค่อยๆเรียนรู้ไปเรีื่อยๆจากการทำเควสเท่านั้น
 เผ่าเอลฟ์และดาร์กเอลฟ์เท่านั้นที่จะสามารถใช้เวทเริ่มต้นได้
     * เวทเริ่มต้นของเผ่าเอลฟ์ - เวทรักษาแผลและอาการบาดเจ็บเล็กน้อย
     * เวทเริ่มต้นของดาร์กเอลฟ์ - เวทโจมตีให้เกิดบาดแผลลึก
 ถ้าจะเรียนเรื่องเวทจะต้องซื้อหนังสือเรียนเวทเบื้องต้นที่ร้าน Loyd Flora ก่อน (คนที่มี MAG ตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะสามารถยืมหนังสือเวทในชีวิตประจำวันแบบเบื้องต้นไปอ่้านได้ *เช็คได้ที่เพจ Library*)
 ระยะเวลาในการเรียน
         เผ่ามนุษย์ เผ่าปักษา เผ่าวารี เผ่าสมิง - 2 สัปดาห์
         เผ่าเอลฟ์ เผ่าดาร์กเอลฟ์ - จะนับตามช่องค่า MAG [1 ช่อง = 7 วัน / 2-3 ช่อง = 6 วัน / 4 ช่อง = 5 วัน / 5 ช่อง = 4 วัน / 6-7 ช่อง = 3 วัน / 8 ช่อง = 2 วัน / 9 ช่อง = 1 วัน]
 สามารถเรียนเวทมนต์ขั้นกลางและขั้นสูงได้เมื่อเรียนครบทุกอย่างในหนังสือแล้ว
 วิธีเรียนคือวาดหรือแต่งฟิคชั่น
 บางเวทเมื่อเรียนไปแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสินค้าหรือสิ่งของได้
 
 
 รายละเอียดเกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุ
 
 
 ตัวละครที่มี INT ตั้งแต่ 5 - 10 จะต้องเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น แต่ถ้าตัวละครมี INT ตั้งแต่ 11 ขึ้นไปจะสามารถปรุงยาในระดับเบื้องต้นได้เท่านั้น(ปรุงยาได้จากหม้อใหญ่อย่างเดียว)
 ถ้า INT ต่ำกว่า 5 จะไม่สามารถเรียนรู้ได้
 ถ้าจะเรียนเรื่องเวทจะต้องซื้อหนังสือเรียนการเล่นแร่แปรธาตุเบื้องต้นที่ Ecton Clinic ก่อน (คนที่มี INT ตั้งแต่ 11 ขึ้นไปจะสามารถยืมหนังสือทำยาแบบเบื้องต้นไปอ่านได้ *เช็คได้ที่เพจ Library*)
 บางอย่างจะต้องดูที่ค่า INT ด้วยว่าเรียนรู้หรือทำได้หรือไม่
 วิธีเรียนและเล่นแร่แปรธาตุคือวาดหรือแต่งฟิคชั่น

ANNOUNCE


24/05/55
- งานแสดงสินค้าประจำหมู่บ้านครั้งที่ 1
- อัพเดทเพจ About FR / Population / Shop+Land / SSS Direct
- อัพเดทตำแหน่งบ้านในแผนที่
- เพิ่ม UNLOCK QUEST คอยอัพเดทจำนวนคนที่ส่งเควสที่ต้องปลดล็อค
19/05/55
- อัพเดทเพจ Population / Shop+Land / Board+Calendar
- เพิ่มเควสตรวจสอบได้ที่เพจ Library

UNLOCK QUEST


- ตำนานทุ่งดอกไม้ [4/5]
- สถานที่ลับของตำนานเรื่องเล่า [0/5]