Board+Calendar

posted on 10 Apr 2012 02:55 by efr-gplus
 
 บอร์ดประกาศของหมู่บ้าน
 
รวมอีเว้นท์ทั้งอีเว้นท์หลัก อีเว้นท์เสริม และอีเว้นท์ของผู้เล่น (อาจจะรวมถึงร้านที่รับพนักงานด้วย)
 
 
 
 
อีเว้นท์
 
 
รับสมัคร
 
 
 


 
 ปฏิทินกิจกรรมของหมู่บ้าน
 
รวมอีเว้นท์แต่ละเดือนของหมู่บ้านว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง
ยึดตามระยะเวลาตามโลกของคอมมูไม่ใช่ระยะเวลาของโลกความเป็นจริง
เพื่อให้ผู้เล่นได้รู้ว่าอีเว้นท์นั่นๆ ในหมู่บ้านจัดขึ้นวันไหน
 
 
 
 
 
       APRIL
              10      :   WELCOME PARTY
              28      :   Ecton Summer Sea
 
       MAY
              5 - 12 :   Horse Racing
              24      :   งานแสดงสินค้าประจำหมู่บ้านครั้งที่ 1
 
 ANNOUNCE


24/05/55
- งานแสดงสินค้าประจำหมู่บ้านครั้งที่ 1
- อัพเดทเพจ About FR / Population / Shop+Land / SSS Direct
- อัพเดทตำแหน่งบ้านในแผนที่
- เพิ่ม UNLOCK QUEST คอยอัพเดทจำนวนคนที่ส่งเควสที่ต้องปลดล็อค
19/05/55
- อัพเดทเพจ Population / Shop+Land / Board+Calendar
- เพิ่มเควสตรวจสอบได้ที่เพจ Library

UNLOCK QUEST


- ตำนานทุ่งดอกไม้ [4/5]
- สถานที่ลับของตำนานเรื่องเล่า [0/5]